Biyokömür nedir?

Biyokömür terimini, yakacak olarak bildiğimiz “kömür” ile asla karıştırmamalıyız; zira çok özel bir kömür türü olduğunu baştan belirtelim.
Biyokömür terimini, “biyolojik özelliği olan kömür” ya da “biyolojik amaçlı kömür” şeklinde anlayabiliriz.
Orjinali İngilizce kökenli olup, “biyolojik odun kömürü” ya da “biyokarbon” anlamını yükleyebileceğimiz “BioChar” teriminin dilimize uyarlanmış halidir.
Öncelikle vurgulamalıyız ki, madenlerden çıkarılan kömür ile zerre alakası olmayıp, odundan üretilen “odun kömürü”nün biyolojik amaçlarla kullanılmak üzere üretilmiş ve bu çerçevede biyolojik işleme tabi tutulmuş, özel bir türevidir. Dolayısıyla “biyokömür” terimini “biyolojik odun kömürü” şeklinde nitelemek yanlış olmaz.
Ancak, asıl kullanım amacını dikkate aldığımızda ise “tarım kömürü” olarak da adlandırabiliriz.
Her ne kadar günümüzde yüksek teknoloji çerçevesinde son yıllarda yoğunlaşan ar-ge çalışmaları sonucunda, özellikle gelişmiş ülkelerde ellinin üzerinde farklı kullanım alanı belirlenmişse de, bizim bioChar konusunu gündemimize almamızın esas nedeni, organik tarımda üstlenebileceği eşsiz rol ile ilintili.
Biyokömür hakkında ayrıntılı bilgi içeren ve 2020 başlarında yayınlanmış olan ama malum pandemi koşulları nedeniyle yeterince tanıtamadığımız “İklim Felaketine Karşı Organik Tarım ve BioChar” adlı çalışmamızı dilerseniz kitap olarak alıp okuyabileceğiniz gibi, dilerseniz bu sayfalardan da tüm içeriğe ulaşabilirsiniz:

Paylaşın: